1 (edited by kszere 30-08-2014 20:16:58)

Topic: List possibilities of creating templates.

English:
I'm so sorry, my English is poor - I use an interpreter. sad

I create a template and I need a set of capabilities.
Yes, it is in the documentation. Unfortunately, not enough information. Is there somewhere full list of examples of functions?

I want to see the data only for the plugins in the box.
foreach ($ plugins_sidebar as $ plugin) - displays all plugins, and how to choose this particular?

Please example of how to do this for latest_posts and pages.


Polish:
Bardzo przepraszam, mój angielski jest kiepski - korzystam z tłumacza. sad

Tworzę szablon i potrzebuję zestaw możliwości.
Tak, jest w dokumentacji. Niestety za mało informacji. Czy jest gdzieś pełna lista przykładów funkcji?

Chcę wyświetlić dane jedynie dla wybranego plugins w box.
foreach($plugins_sidebar as $plugin) - wyświetla wszystkie pluginy, a jak wybrać ten konkretny?

Proszę o przykład jak to zrobić dla latest_posts i pages.

Re: List possibilities of creating templates.

I make:

                $plugin_id = 1;
                foreach($plugins_sidebar as $plugin){
                    if($plugins_sidebar[$plugin_id]->slug_name == "plugin_categories" OR
                        $plugins_sidebar[$plugin_id]->slug_name == "plugin_pages"){
                        echo '<div class="col quarter">';
                        echo '<h3>'.$plugins_sidebar[$plugin_id]->database('title').'</h3>';
                        echo '<p>'.$plugins_sidebar[$plugin_id]->blog_body().'</p>';
                        echo '</div>';
                    }
                    $plugin_id++;
                }


Is ok? Is worked. smile